طرح‌های انرژی ارمنستان با ایران کلید کاهش وابستگی ارمنستان به روسیه است

 
نائیرا هایرومیان
 
 
خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان نخستین طرح پایان یافته دو کشور است. ایران در هفتههای اخیر آشکارا در کانون توجه ارمنستان قرار گرفته و این به پیدایش نقطه نظرهایی درباره روابط مستحکمتر میان دو کشور و شماری از طرحهای مهم منطقهای انجامیده است.
محمد رئیسی، سفیر ایران در ارمنستان، روزنامه نگاران ارمنی را در اول ماه ژوئن به مصاحبه دعوت کرده و اظهارات جالبی کرده بود. مخصوصا اشاره کرده بود که ایران میتواند به ارمنستان گاز بیشتری با قیمتی کمتر از روسیه بفروشد. اگرچه وزیر انرژی ارمنستان پاسخ نامشخصی داد و گفت که گاز ایران از روسیه ارزانتر نیست، اما چنان که پیداست اگر گاز ایران به راستی ارزانتر باشد و با تحریمهای آمریکا علیه ایران تضاد نداشته باشد و روسیه هم ناراحت نشود، ارمنستان با خرید گاز از ایران مخالف نخواهد بود.
از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران و واکنش مثبت آمریکا میتوان به این نتیجه رسید که شاید تحریمهای علیه ایران کاهش یابند. برای مثال، دادگاه بریتانیا چند روز پیش در تحریم بانک ملت ایران، که در ارمنستان نیز شعبه دارد، تغییراتی داده است. همچنین اشاراتی دیده میشود که غرب با همکاری ایران و ارمنستان درباره انرژی مخالفتی ندارد. به هر حال، جان هفرن، سفیر آمریکا در ارمنستان، در حال اجرای یک طرح تنوع انرژی در ارمنستان است که نافی همکاری ایران و ارمنستان نیست.
چند روز پیش مجلس ملی ارمنستان قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن احداث خطوط انتقال برق از ارمنستان به ایران را از برخی مالیاتها و عوارض معاف میکند. چنان که میدانیم ارمنستان به ازای خرید گاز از ایران نیروی برق میفروشد. تا کنون دو خط انتقال برق احداث شده است و دو کشور از مدتها پیش برسر احداث خط سوم نیز توافق کردهاند. این امکان خواهد داد که گاز بیشتری از ایران خریداری شود.
خبرگزاری مهر در چند روز پیش آمارهای شرکت ملی گاز ایران را انتشار داد. بر اساس این آمار در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۱۲م فقط ۱٫۵ میلیارد متر مکعب گاز به ارمنستان صادر شده است. این بسیار کمتر از حجم تعیین شده است و ایران عملا گوشزد میکند که ارمنستان تعهدات خود را انجام دهد.
ارمنستان برای خرید گاز بیشتر از ایران باید از روسیه گاز کمتری بخرد. مسکو در این اواخر بهای گاز ارمنستان را افزایش داده است. علاوه بر آن، اکنون مذاکراتی درباره فروش ۱۰۰% سهام شرکت «هایروس گازارد» که شبکه توزیع گاز ارمنستان را در اختیار دارد به شرکت روسی «گازپروم» در جریان است. اکنون ۲۰% سهام در دست دولت ارمنستان است و چنان چه همه اختیارات توزیع گاز در ارمنستان به «گازپروم» داده شود این شرکت اجازه خرید گاز ارزان قیمت از ایران را نخواهد داد.
در حقیقت، آن چه اکنون مانع گسترش روابط انرژی میان ایران و ارمنستان است نه تحریمهای آمریکا، که موضع روسیه است که طرحهای انرژی ارمنستان را به بن بست میکشاند. و چون انرژی مستقیما به سیاست وصل است روسیه در حقیقت مجبور است هم مانع یکپارچگی ارمنستان با اروپا، و هم یکپارچگی سیاسی منطقه شود.
کاهش تحریمها از سوی آمریکا و ارائه پیشنهاد احداث خطوط لوله از سوی ایران، که مرزها را در منطقه خواهد گشود، میتواند در یکپارچگی منطقه تاثیر گذارد. در حال حاضر از چنین طرحی آشکارا سخن گفته میشود و ایران پیشنهاد میکند که خطوط انتقال گاز از ارمنستان به گرجستان، سپس به دریای سیاه احداث شود.
 
ترجمه: گارون سرکیسیان
منبع:armenianow.com
 
 
دوهفته نامه "هویس" شماره 149
۱۵ تیر 1392
 

    Tags: ,

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *