گیومری ۲۵ سال بعد از زمین‌لرزه

 
 
۲۵ سال بعد از زمینلرزه سال ۱۹۸۸ میلادی در گیومریِ ارمنستان، هنوز ۲۵ محله کوچک و بزرگ متشکل از آلونکهای فلزی در نقاط مختلف شهر به حیات خود ادامه میدهند. این خانهها که برای زندگی زلزلهزدگان به مدّت دو یا سه سال در نظر گرفته شده بودند، اکنون بیستوپنج سال است ۴۰۰۰ نفر از اهالی این شهر را در خود جا دادهاند. گیومری (لِنیناکان سابق و الکساندراپول دوره تزارهای روس و گومایری سدههای پیش از آن) شهری است با حالوهوای فرهنگی، با معماری خاص و با پیشینه شهرنشینی قدیمی که این محلهها چون زخمهایی بر پیکر آن خودنمایی میکنند.
زن هفتاد سالهای که در یکی از این محلات فلزی خانه دو اتاقه جدید خود را خریده، ۲۰۰۰ دلار بابت آن پرداخت کرده است. او میگوید از سر ناچاری به زندگی در این خانهها تن داده چون خانه خودش در زمینلرزه ویران شده است. تحمل زمستانهای سخت گیومری برای او و خانوادهاش دشوار است.
یکی از مسئولان رسیدگی به امور زلزلهزدگان استان شیراک که گیومری در محدوده آن قرار میگیرد میگوید که در ۲۲ سال گذشته بیش از بیست هزار خانه ساخته شده است و تا یک سال دیگر ۴۰۰ خانواده خانههای خود را تحویل خواهند گرفت. او میگوید که تنها ۴۳۳ خانواده بیخانمان هستند و حدود هزار نفر هم به دلایل مختلف برای دریافت مسکن ثبت نام نکردهاند. البته اهالی با آمار و ارقامی که او میدهد موافق نیستند و تعداد خانوادههای بیسرپناه را بسیار بیشتر از این رقم میدانند. اهالی گیومری احساس میکنند در حالی بودجههای کلانی به زیباسازی خیابانهای ایروان اختصاص مییابد، دولت به فکر زندگی شهروندان گیومری نیست.
 
 
دوهفته نامه "هویس" شماره 157
۶ آبان 1392
 

    Tags: , ,

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *