مقاله صادق زیبا کلام درباره کشتار ارمنیان در روزنامه «قانون» و واکنش نمایندگان ارمنیان در مجلس شورای اسلامی

 
در شماره روز شنبه ۵ اردیبهشتِ روزنامه قانون صادق زیباکلام به مناسبت صدسالگی نسلکشی ارامنه و برگزاری راهپیمایی ارامنه ایران در تهران و شهرهای دیگر، مقالهای نوشته است با عنوان «جنایات بزرگ را یادآوری کنیم» و در آن ضمن پذیرش این که جنایت بزرگی روی داده این پرسش را مطرح کرده که: «… اما این که چه اتفاقی افتاده است که جمهوری اسلامی ایران برخلاف سالهای گذشته در سالروز این جنایت به ارمنیان ایرانی اجازه راهپیمایی اعتراضآمیز داد جای سؤال و تعجب دارد. این اجازه از سر حمایت از ارمنیان یا ملاحظات بشردوستانه نیست بلکه به این خاطر شاهد راهپیمایی ارامنه ایرانی در تهران بودیم که بین تهران و آنکارا بغض و کینهای وجود دارد.»
زیباکلام سپس به اختلافات ایران و ترکیه در شرایط کنونی اشاره کرده است.
نمایندگان ارمنیان در مجلس شورای اسلامی، روبرت بگلریان و کارن خانلری در گفتوگو با سایت تابناک به زیباکلام جواب دادهاند. آنها گفتهاند که چنین نیست که سالهای گذشته جمهوری اسلامی به ارمنیان اجازه راهپیمایی نداده باشد و این اوّلین بار باشد که چنین راهپیماییای اتفاق میافتد.
در این رابطه دو نکته قابل توجه وجود دارد:
یکم این که از نوشته زیباکلام برمیآید که حقیقتاً نمیدانسته این نخستین بار نیست که دولت به ارمنیان اجازه راهپیمایی داده است. این نقطه ضعف نوشته زیباکلام است که درباره موضوعِ نوشتهاش اطلاعات اوّلیه را نداشته است.
نکته دوم این که اگر از این بیاطلاعی او بگذریم، او حرفی برای گفتن دارد که فارغ از این که نخستین بار باشد دولت اجازه راهپیمایی میدهد یا این امر سابقه داشته باشد (که دارد) باید به آن جواب داد. و این نکته چیزی نیست که مختص جمهوری اسلامی ایران باشد. آشکار است که دولتها از منافع ملّی خود حرکت میکنند و هر گاه لازم باشد از مسائل و نارضایتیهای اقشار گوناگون جامعه از جمله اقلیتها دینی و قومی به عنوان اهرمی برای فشار بر دولتهای دیگر بهره میگیرند. رهبران و سردمداران ارمنی نیز این را خوب میدانند و گمانم زیباکلام هم نکته خیلی بکری را مطرح نکرده است. به نظر میرسد موضوع نوشته ی زیباکلام بیشتربحث درباره انگیزههای دولت است تا مسأله ارامنه.
گفتنی است در همین شماره ی قانون دو مطلب دیگر درباره قتل عام ارامنه چاپ شده است.
متن مقاله زیباکلام و پاسخهای نمایندگان ارمنی را به نقل از سایت تابناک در زیر میخوانید.
 
جنایات بزرگ را یادآوری کنیم / صادق زیباکلام
نماینده ارمنیان: برای صادق زیباکلام متأسفم / سایت تابناک
برای دکتر صادق زیباکلام / روبرت بگلریان 
 
 
دوهفته نامه "هویس" شماره 192
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *