مقاله روزنامه آزگ درباره ادیک مهرابیان

 
خوانندگان هویس باید با نام ادیک مهرابیان آشنا باشند. مقالات او درباره ریشهشناسی واژههای مشترک ارمنی ـ فارسی در شمارههای گذشته هویس به چاپ رسیده است. اینک روزنامه معتبر آزگ ارمنستان، گفتوگویی با مهرابیان را در قالب مقالهای مفصل منتشر کرده است. همانندیهایی که مهرابیان بین دو زبان ارمنی و فارسی کشف میکند از راه حضور ریشههای ارمنی در واژگان زبان فارسی و لهجههای ایرانی است. در دو مقالهای که از او در هویس به طبع رسیده است او دو ریشه ارمنی «کار» و «پت» را مبنای کار خود قرار داده و رد آنها را در کلمات زبان فارسی پی گرفته است. به گمان او ارتباط بین دو زبان بسی بیشتر از آن است که زبانشناسان مشهوری چون آجاریان و دیگران کشف کردهاند و او به سبب آشنایی عمیق با زبان فارسی و پژوهش در لهجههای آن به رابطههای عمیقتر و و عمیقتری بین دو زبان رسیده است و معتقد است که توجه دادن گویندگان دو زبان به این امر به سود رابطه دوجانبه است.
مهرابیان با تلاش فراوان جستوجوهای خود را ادامه میدهد و امیدوار است زبانشناسان حرفهای نیز نسبت به یافتههایش واکنش نشان دهند. علاوه بر مقالات منتشر شده در هویس، تا کنون دو مقاله از او در نامه فرهنگستان ایران چاپ شده است.
 
دوهفته نامه "هویس" شماره ۱۳۱
۵ مهر ۱۳۹۱
 

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *