لئون آهارونیان: بین مردم و مجمع نمایندگان فاصله انداختند

 
 
روز بیستوششم آبان انتخابات پانزدهمین دوره مجمع نمایندگان ارامنه تهران و شمال کشور (پادگاماوُراکان ژُقُوو Padgamavorakan zhoghov ) برگزار میشود. در شمارههای گذشته هویس به سراغ گروهی از نمایندگان دوره چهاردهم و دیگر صاحبنظران و فعالان اجتماعی رفتیم و نظرشان را درباره شرایط اجتماعی-سیاسی جامعه ارامنه که انتخابات یادشده خواه نا خواه بر بستر آن انجام میگیرد، جویا شدیم. در این شماره مصاحبهای با لئون آهارونیان صاحب امتیاز دوهفتهنامه هویس کردهایم. آهارونیان در دو دوره نخست مجمع نمایندگان عضو پادگاماوُراکان بوده و تجربهای بیستساله در این زمینه دارد. گفتنی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انتخاباتی برای دهمین دوره این مجمع برگزار شد و شش سال بعد از آن، در سال ۱۹۸۶ دوره یازدهم این مجمع شکل گرفت، دورهای استثنایی که به علّت ناروشنی وضعیت حقوقی تشکیلات درونی ارامنه به جای چهار سال، چهارده سال طول کشید. آهارونیان در این دو دوره عضو مجمع و همزمان عضو و رئیس شورای خلیفهگری ارامنه تهران بوده است. او معتقد است:
دهمین دوره پادگاماوُراکان که بعد از پیروزی انقلاب شکل گرفت به گمانم بهترین دوره آن بوده است. آدمهایی از گروههای مختلف در این دوره شرکت میکردند، در حالی که پیشتر از آن تنها آدمهای خاصی اجازه مییافتند وارد مجمع شوند. امّا از دوره یازدهم اوضاع تغییر کرد. ترکیب نمایندگان عوض شد و سطح سواد آنها افت کرد. تعداد زیادی از صنعتکاران به عنوان نماینده انتخاب شدند که از اوضاع سر در نمیآوردند. آنها قدرت تصمیمگیری مستقل نداشتند و چشمشان به رفیق اعتقادیشان بود که به چه رای بدهند. در واقع حزب حاکم یک عده آدمهای بیاطلاع را آورده بود به مجمع تا هر کاری خواست بتواند بکند.
نتیجه این شد که شکاف بین مردم و ارگانهایی مانند مجمع نمایندگان افزایش یافت. در دوره یازدهم به ابتکار شادروان هارمیک داوتیان که رئیس مجمع بود یک نظرخواهی ترتیب داده شد که نتایجش نشان میداد هفتاد در صد مردم اصلاً نمیدانند مجمع نمایندگان (پادگاماوُراکان) یعنی چه.
نتیجه این وضعیت افت جدی تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بعدی بود. در سال ۲۰۰۰، در انتخابات مجمع دوازدهم حدود ۹۰۰۰ نفر در انتخابات شرکت کردند (نزدیک ده در صد جمعیت ارامنه تهران). در انتخابات چهار سال بعد از آن این تعداد به ۴۹۰۰ نفر رسید. این امر به نظر من نتیجه افزایش بیاعتمادی مردم به عملکرد ارگانهایی بود که زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه ارامنه را اداره میکردند.
آهارونیان شرکت مردم در انتخابات را مهم میداند و معتقد است هرچه تعداد نمایندگانی که وابسته به یک جریان خاص نیستند بیشتر باشد، مجمع بهتر میتواند به وظایف خود عمل کند.
آهارونیان در پاسخ به این سوال که حضور نمایندگان مطبوعات در جلسات مجمع را که از دوره چهاردهم شروع شد چگونه ارزیابی میکند، میگوید: «بسیار مثبت. تصمیم بسیار خوبی بود. بگذار همه مطبوعات درباره همه چیز بنویسند. باید خوشحال باشیم از این موضوع. اگر اشتباه مینویسند میگوییم حرفتان اشتباه است. بگذارید مردم، بخصوص روشنفکران، بیایند و در تشکیلات اداره جامعه ارامنه مشارکت کنند».
 
دوهفته نامه "هویس" شماره ۱۳۴
۱۷ آبان ۱۳۹۱
 

    Tags: ,

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *