یازدهمین دوره اجلاس سالانه مشترک ایران و ارمنستان در ایروان

 
لئون آهارونیان
 
 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشور ارمنستان، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان روابط تجاری و سیاسی و ساختاری به وجود آمد که بر این اساس هر ساله یک اجلاس مشترک بین دو کشور برگزار می شود. در این اجلاس هم عملکرد سال گذشته بررسی می شود و هم برای سال های آتی برنامههای کاری و طرح های عمرانی که به نفع دو کشور باشد مورد مذاکره و مطالعه قرار میگیرد و پس از تصویب در اجلاس مشترک منجر به عقد قرارداد و ایجاد کارگاههای عملیاتی و عمرانی می شود. امسال یازدهمین دوره از رشته اجلاسهای سالیانه بود که به نوبت هر سال در یکی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان تشکیل می شود. امسال نوبت میزبانی ارمنستان بود. اجلاس امسال با چند ماه تاخیر صورت گرفت، ولی به فراموشی سپرده نشد. در ابتدای شروع این رشته اجلاس، وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان متولی اجلاس از طرف ایران و از طرف ارمنستان هم وزارت خارجه ارمنستان بود. بعد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران جانشین وزارت اقتصاد و دارایی شد و امسال هم تغییر مهمی رخ داد که جانشین شدن وزارت نیروی کشورمان به جای وزارت خارجه بود.
اجلاس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه دوم آبان ماه افتتاح شد. طبق روال معمول جلسه اول اختصاص داشت به تدوین برنامه کاری و تعیین کمیتههای متعدد طبق نیازها و دستور جلسه و نیازهای طرح های عمرانی که بین دو کشور میبایستی اجرا گردد. در روز اول همیشه افتتاح و اداره جلسات بر عهده معاونین وزارت خانه مربوطه میباشد که جناب آقای مهندس محصولی معاونت محترم وزارت نیرو از طرف وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران و آقای مهندس سیمونیان از طرف وزارت انرژی و ذخائر معدنی جمهوری ارمنستان اداره جلسه را به عهده داشتند. جلسه با سخنان میزبان شروع به کار نمود و دستور جلسه که میبایستی کمیته های تحقیق و بررسی بر حسب آن نیازها شروع به کار مینمودند، اعلام شد.
دستور جلسه:
۱-احداث خط سوم انتقال نیرو بین ایران و ارمنستان و صادرات نیرو از ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران
۲-ایجاد راه آهن بین دو کشور که در حال حاضر در جنوب ارمنستان و نقاط مرزی ایران و ارمنستان وجود ندارد
۳- همکاری در رابطه نیروگاههای برق آبی
۴- همکاریهای بانکی
۵- کمیته صنعت، معدن، تجارت
۶-همکاری در رابطه گردشگری و امور اجتماعی از قبیل انجمنهای دوستی
۷- همکاری در امور کشاورزی و دامداری
۸-همکاری در رابطه با راه سازی و حمل و نقل و مسائل انرژی خرید سوخت از ایران
پس از معرفی شرکت کنندگان دو طرف به یکدیگر، مذاکرات و تصمیم گیریها بین چهار کمیته تقسیم و برای هر کدام جای معینی تعیین گردید و کار مذاکرات شروع شد.
اینجانب هم که در تمام اجلاسها از طرف اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان جزو شرکت کنندگان کشورمان بودهام، در کمیته بانکی و سرمایه گذاری شرکت نمودم.
از طرف ایران رئیس بانک ملت جناب آقای باقری و مشاور حقوقی بانک آقای سعیدی حضور داشتند. از بانک مرکزی سرکار خانم فریده نادری و از بانک توسعه صادرات آقای هوشنگ  گودرزی شرکت داشتند و از طرف ارمنستان از بانک مرکزی آقای آزادیان و مشاور حقوقی سرکار خانم تادویک بودند و همچنین از طرف بانک توسعه ارمنستان آقای آرام و از طرف وزارت اقتصاد هم یک نماینده در جلسه شرکت داشتند. اینجانب که همراه همکارم دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان رضا حیدری در جلسه حاضر بودم، توانستیم ایجاد «مرکز آزاد ایرانیان در ارمنستان» و شرکت «آرمان آگرو اینداستری کمپلکس» Arman Agroindustry complex  در پروتکل بگنجانیم . لازم به توضیح است که این دو شرکت با ابتکار و پیگیری مداوم اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان بر حسب ضرورت ارتقاء تجارت و همکاری کشاورزی، تشکیل شد.
بحث ها و مذاکرات ساعتها به طول انجامید و پس از ناهار هم مذاکرات ادامه داشت تا آخر وقت که مصوبات کمیته ها روز یک ورقه مخصوص به دو زبان فارسی-ارمنی توسط مترجمان حاضر در کمیتهها ترجمه و آماده و تحویل دبیرخانه گردید که پس از اصلاح و یا مطابقت نمودن مفاد آن مصوبات کمیته با دستور کارجلسات میبایستی در روز بعد به امضاء دو وزیر از دو کشور همسایه به امضاء برسد.
مقامات برجستهای از طرف ایران در جلسه شرکت داشتند: معاون استاندار آذر بایجان شرقی جناب آقای مهندس خانی، مقامات عالی رتبه وزارت نیروی ایران، نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک ایران، از وزارت راه و ترابری ایران، از بانکهای مرکزی و توسعه صادرات و بانک ملت جمهوری اسلامی ایران. همین طور نمایندهای از هواپیمایی کشوری ارمنستان، از انجمن دوستی ایران و ارمنستان (جناب آقای نظیف) و  وزارت نفت.
سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان جناب آقای رئیسی هم در جلسات حضور داشتند. همین طور مترجم رسمی سفارت آقای ادوارد طهماسیان که همیشه به طور دقیق و عالی کار ترجمه فارسی به ارمنی و بالعکس انجام میداد.
روز چهارشنبه از طرف دو وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان سخنرانی شد. نخستین سخنران جناب آقای آرمن موسسیان بود. ایشان به عنوان میزبان پس از خوش آمدگویی به مهمانان از برقراری رابطه نزدیک بین دو کشور به خصوص در زمینه حمل و نقل، انرژی، تجارت و آغاز ساختن نیروگاههای برق و آبی روی رودخانه ارس سخن گفته و اظهار امید کردند که در همین سال جاری عملیات اجرایی آن شروع شود و همچنین به ایجاد خط راه آهن بین دو کشور و اتصال آن به راه آهن گرجستان تا بندر  باتومی و از آنجا به راه آهن اروپ، اشاره کردند و خواهان ارتقاء سطح تجارت بین دو کشور شدند.
سپس جناب آقای نامجو وزیر محترم آب و برق جمهوری اسلامی ایران سخنانی در جواب وزیر ارمنستان ایراد نمودند .ایشان اظهار خوشحالی نمودند برای شرکت در یازدهمین اجلاس مشترک به ایروان آمدهاند و از سخنان آقای موسسیان اظهار رضایت و امتنان نمودند. مسأله خط راه آهن و نیروگاه برق آبی روی رودخانه ارس که اعتبار اجرایی آن نیز به تصویب رسیده  و صادرات نفت به کشور ارمنستان را بخشی از همکاریهای مهم بین دو کشور محسوب نمودند و همچنین همکاری بین دو کشور در رابطه با مسائل پزشکی و بهداشتی را عنوان نمودند و اظهار نمودند که ارمنستان یکی از بهترین همسایه کشورجمهوری اسلامی ایران می باشد. ایشان همچنین اظهار نمودند که هنوز روابط تجاری و فنی و مهندسی و مسائل ذکر شده در فوق تحقق نیافته و امیدوار است که با همکاری طرفین هر چه زودتر طرحهای عمرانی به ثمر برسند.
روز پنجشنبه چهارم آبان ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۰ صبح قراردادهای بین دو کشور که حاصل کار دو روز چهار کمیته بود به امضاء رسیدند و مورد تشویق و خوشحالی در حدود یکصد نفر از حضار از دو طرف قرارگرفتند. سپس طبق برنامه جناب وزیر انرژی ایران آقای نامجو از کلیسای قدیمی ارمنستان که در حدود ۱۷۰۰ سال قدمت دارد بازدید فرمودند و در ساعت دو بعد ازظهر تمام هیئت ایرانی مهمان سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان بودند که در یک رستورانی به سبک معماری ارمنی به نام آرکایازور (دره شاهان) برگزار شد.
واقعاً سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران از هر نظر سنگ تمام برای مدعوین گذاشته بودند. در موقع ترک سالن غذاخوری هر یک از مدعوین یک بسته کادو حاوی شکلات گراند کندی ارمنستان و یک طاقه گلیم بافت ایران هدیه دریافت نمودند.
یکی از دستاوردهای مهم این اجلاس این بو د که آقای باقری ریاست محترم بانک ملت ایروان در جلسه کمیته اعلام نمودند که بانک ملت آمادگی آن را دارد که برای خریداران مواد خام  و یا تولیدات ایرانی یک دوره یوزانس یک ساله را برقرار نماید به شرط یک بهره کم و منصفانه و تعیین اعتباری که با قیمت اجناس خریداری شده مطابقت داشته باشد. این پیشنهاد به عملیاتی شدن مرکز آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان که هدفش رشد و ارتقاء سطح تجارت بین دو کشور است، بسیار کمک خواهد کرد.
 
دوهفته نامه "هویس" شماره ۱۳۴
۱۷ آبان ۱۳۹۱
 

    Tags:

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *