تحریم‌های غرب علیه ایران به پروژه‌های مشترک ایران و ارمنستان زیان می‌رسانند

 
 
تیگران سرکیسیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان در مصاحبهای با اینترفاکس اعلام کرد: «تحریمهای بینالمللی علیه ایران به اقتصاد ما ضربه جدّی میزنند، چرا که ما امروز دو راه به بازار بینالمللی داریم، از طریق گرجستان و از طریق ایران». به گفته او این تحریمها امکان همکاری بین ارمنستان و ایران را از جمله در زمینه ترابری به صفر میرسانند.
این تحریمها مشکلات جدی به وجود میآورند و به همین دلیل شاخص تبادل تجاری بین دو کشور پایین است. مشکلاتی هم در زمینه روابط ما با خاور نزدیک به وجود میآورند و این امر امکان تنوعبخشی به اقتصاد را برای ما محدود میکند، موجب افزایش هزینههای حمل ونقل میشود و قدرت رقابت ما را کاهش میدهد. محدودیتهایی که از سوی ایران اعمال میشوند، از جمله در زمینه مبادلات ارزی، روابط اتباع ایران و ارمنستان را دشوارتر میسازند و این همه، تأثیر بسیار منفی بر اقتصاد ما میگذارد».
او گفته است که همه این مسائل در مذاکره با طرفهای غربی مطرح میشوند: «اتحادیه اروپا، صندوق بینالمللی پول، و بانک جهانی، همه خوب درک میکنند که این اوضاع به اقتصاد ما ضربه میزند. برخی از دولتهای اروپایی هم به سبب این تحریمها دچار مشکلات میشوند».
تیگران سرکیسیان با اشاره به احداث خط آهن و لوله نفت بین ایران و ارمنستان چنین اظهارنظر کرده است: ما با مجری طرح احداث خط آهن در خاک ارمنستان قرارداد بستهایم که اینک در جستوجوی سرمایهگذار خصوصی برای بخشی از راه آهن است که باید در ارمنستان احداث شود. بخشی از راه آهن که از خاک ایران میگذرد توسط خود ایرانیها تأمین مالی میشود. احداث خط لوله نفت هنوز در مرحله بررسی فنی و ارزیابی هزینههاست. هر دو موضوع در دستور روابط دو کشور قرار دارند».
نخستوزیر سرکیسیان گفته است که تحریمها روی فعالیتهای مربوط به احداث خط آهن تأثیر سوء دارند.
در مورد احتمال حمله اسرائیل به ایران سرکیسیان گفته است که چنین اتفاقی تاثیری بسیار منفی بر کلّ منطقه خواهد گذاشت. او گفته است: « موضع ما از این قرار است؛ ما طرفدار حلّ همه مشکلات از راه مذاکرات صلحآمیز هستیم. این نکته هم بسیار مهم است که ایران موفق شود در زمینه استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای با جامعه بینالمللی به توافق معینی دست پیدا کند».
 
دوهفته نامه "هویس" شماره ۱۳۶
۱۵ آذر ۱۳۹۱
 

    Tags:

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *