انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان در سال ۲۰۱۳

 
 
در فوریه سال ۲۰۱۳ در ارمنستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. روز ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) کنگره حزب حاکم، حزب جمهوریخواه ارمنستان، برگزار شد. این کنگره سرژ سرکیسیان، رهبر حزب و ریئس جمهور کنونی ارمنستان را به عنوان نامزد حزب در انتخابات آینده معرفی کرد. سرژ سرکیسیان در نطق خود شعار انتخاباتی خود را مشخص کرد: به سوی ارمنستان امن. او گفت: کشور ما اکنون وارد دوره بلوغ و پختگی خود شده است و مشکلاتی که در برابرمان قرار دارند راهحلهای مشخص و علمی میطلبند. به شما قول میدهم که در سال ۲۰۱۸ [پایان دوره پنجساله ریاست جمهوری آینده] ارمنستان به مراتب بهتری خواهیم داشت».
دو روز پیش از کنگره، گاگیک زاروکیان، رهبر حزب ارمنستان مرفه (بارگاواج هایاستان) اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد نخواهد شد. از او به عنوان یکی از رقیبان جدّی سرکیسیان نام برده میشد و اکنون از دید ناظران سیاسی انتخاب سرکیسیان قطعی است.
گفتنی است که ائتلاف کنگره ملّی ارمنستان به رهبری لئون تر پطروسیان میکوشید زاروکیان را در برابر سرکیسیان قرار دهد و با تصمیم اخیر زاروکیان در موقعیت دشواری قرار گرفته است. رهبران این ائتلاف پشت درهای بسته دارند موقعیت جدید را بررسی میکنند. بنابر گفتههای غیررسمی آنها همچنان روابط خود را با زاروکیان حفظ خواهند کرد و از این که زاروکیان از سرکیسیان حمایت نمیکند خشنودند.
در حزب ارمنستان مرفه جناحی هم وجود دارد که با تصمیم حزب مبنی بر عدم معرفی نامزد مستقل و عدم حمایت از نامزدهای دیگر موافق نیست. از مشهورترین چهرههای این جناح وارتان اوسکانیان وزیر امور خارجه پیشین ارمنستان است که اخیراً به حزب ارمنستان مرفه پیوسته است. او میگوید میداند که اتخاذ این تصمیم آسان نبوده و به آن احترام میگذارد، امّا با آن موافق نیست.
از رافی هوانسیان، رهبر حزب میراث (ژارانگوتیون) به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات آینده نام برده میشود. امّا هنوز معلوم نیست که آیا او رقیب اصلی سرکیسیان در انتخابات فوریه ۲۰۱۳ باشد. در میان نامزدهای دیگر چهرههای سیاسی شاخص دیده نمیشود.
 
دوهفته نامه "هویس" شماره ۱۳۷
۲۹ آذر ۱۳۹۱
 

    Tags: ,

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *