گفت و گو با محمد رئیسی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان

 
 
روابط دوستانه دیرین بین جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام متقابل استوار است و در عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارای دورنمایی گسترده است. خبرگزاری آرمن پرس درباره روابط کنونی دو کشور و پیشرفت این روابط در آینده، موضع ایران در قبال مناقشه قره باغ و تلاشهای ایران در جهت سامان دهی بحران سوریه گفت وگویی با آقای محمد رئیسی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، انجام داده است.
 
روابط ارمنستان و ایران و ویژگیهای آن را چه گونه توصیف میکنید؟ روند گفت وگوی سیاسی این دو دولت چه گونه است؟
هیچ مسأله و محدودیتی در راه پیشرفت روابط این دو کشور وجود ندارد. همواره میان رؤسای جمهوری و دیگر مقامات بلندپایه دو کشور ارتباط برقرار بوده  و ما شاهد دیدارهای متقابل هیأتهای بلندپایه دو کشور بودهایم. مقامات دو کشور ایران و ارمنستان میکوشند روابط را در همه عرصهها گسترش دهند. روابط و همکاریهای دو کشور دورنمای درخشانی دارند و در جهت برقراری ثبات و صلح در منطقه هستند. در موقعیتهای گوناگون به طور منظم میان دو کشور گفت وگوهای سیاسی انجام شده است. در نشستهای مشورتی وزرا و معاونان امور خارجه ایران و ارمنستان حجمی انبوه از مسائل مربوط به روابط متقابل، و مسائل منطقهای و بینالمللی مورد علاقه دو کشور بررسی میشود. در سازمانهای بینالمللی نیز میان دو کشور همکاری خوبی انجام شده است.
 
ارمنستان برای ایران چه نقشی در منطقه دارد؟
ایران ارمنستان را کشوری دوست و همسایه در منطقه میداند و نسبت به ارمنستان احترام ویژهای دارد. ارمنستان و ایران برای هم اهمیت خاصی دارند. دوستی مردم دو کشور ریشههای تاریخی دارد. ارمنستان تنها کشور مسیحی همسایه ایران است و میان دو کشور همواره روابط دوستانه برقرار بوده است. جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای جنوب قفقاز روابط خوبی دارد. البته روابط میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان به عنوان دو کشور مسلمان و مسیحی میتواند سرمشقی برای دیگر کشورها باشد.
 
در راستای اجرای اولویتهای اقتصادی موجود در دستور کار روابط دو کشور چه تلاشهایی صورت میگیرد؟
چنان که میدانید روابط اقتصادی دو کشور سابقه خوبی دارند. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان اولویتهای موجود در دستور کار گسترش روابط اقتصادی را با جدیت پی گیری میکنند. مراسم کلنگ زنی نیروگاه برقآبی مقری که همین اواخر با حضور ریاست جمهوری محترم ارمنستان، جناب آقای سرژ سرکیسیان، و وزرای انرژی و مسؤولان بلندپایه دو کشور برگزار شد، گام مثبتی است در راستای اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی دو کشور. این تلاشها که حمایت جدی سران دو کشور را دارد در جهت اجرای دیگر طرحهای مربوط به همکاریهای اقتصادی نیز ادامه خواهد داشت. امیدوارم به زودی شاهد پیشرفت مثبت در جهت تحقق اهداف این تلاشها باشیم.
 
طرح احداث خط لوله نفت ایران و ارمنستان و پالایشگاه نفت در چه مرحلهای است؟ ایران چه سهمی از تأمین مالی آن را میتواند بر عهده گیرد؟
بر اساس این طرح، خط لوله مستقیمی برای تأمین نفت ضروری ارمنستان احداث خواهد شد. مذاکرات مربوط به مسائل فنی این طرح در مقاطع زمانی مختلف میان شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی جمهوری اسلامی ایران و وزارت انرژی و منابع طبیعی جمهوری ارمنستان ادامه دارد. امیدوارم در پی این مذاکرات و احداث خط لوله، کل نفت ضروری برای ارمنستان از سوی جمهوری اسلامی ایران تأمین شود. باید در نظر داشت که شرکتهای خصوصی ایرانی امکانات وسیعی دارند و مخارج احداث خط لوله از تبریز تا مقصد نهایی در ارمنستان بر عهده یک شرکت مشترک خواهد بود.
 
طرح احداث سومین خط انتقال نیروی ولتاژ بالا بین ارمنستان و ایران در چه مرحلهای است؟
چنان که میدانید در حال حاضر بین دو کشور دو خط انتقال نیرو ۲۲۰ کیلو ولت وجود دارد که با تمام ظرفیت بهره برداری میشود. احداث خط سوم که ۴۰۰ کیلو ولت است نیز طرح مهمی است که بخصوص در چند ماه اخیر پیشرفت اساسی داشته است. حساب ال سی این طرح پس از تلاشهای مستمر در بانک ملت افتتاح شد. شرکت مجری طرح موظف است ۱۸ ماه پس از افتتاح حساب آن را به بهره برداری برساند. در حال حاضر همه شرکتهای پیمان کاری مشغول به کار هستند.
 
حجم مبادلات کالا چه اندازه است؟ آیا سطح کنونی رضایت بخش است؟ در جهت افزایش حجم مبادلات چه گامهایی برداشته شده است؟
پس از استقلال جمهوری ارمنستان حجم مبادلات میان دو کشور افزایش یافته و عرصههای جدیدی در روابط دوجانبه و مبادلات کالا شناسایی شده است. برای تسهیل روابط تجاری بین دو کشور از جمله تشویق و حمایت سرمایه گذاریهای متقابل، اجتناب از مالیات مضاعف، و همکاری در عرصههای گمرک، حمل ونقل و تجارت توافق نامههایی امضاء شده است. حجم مبادلات کالا بین دو کشور در سال پیش بیش از ۳۲۰میلیون دلار بوده است. ایران در بین شرکای تجاری جمهوری ارمنستان مقام چهارم را دارد.
اما با توجه به پتانسیل عظیم موجود برای گسترش همکاریهای متقابل، و نیز عزم سران دو کشور برای گسترش روابط این میزان کافی نیست و باید تلاش کرد تا حجم مبادلات کالا را به یک میلیارد دلار رساند که خواست سران دو کشور است. به شما اطمینان میدهم که رسیدن به این هدف به سهولت امکان پذیر است.
نشست هیأت مشترک دو کشور در ماه اکتبر و رسیدگی به توافقهای انجام شده در آن نشست، گسترش روابط بین استانی و فعال کردن بازارهای مرزی گامهایی هستند که میتوان در این جهت برداشت.
 
ایران از مهم ترین نقش آفرینان سیاسی خاورمیانه است و میدانیم که مانند ارمنستان خواستار برقراری صلح در منطقه است. در این زمینه تلاشهای ایران برای سامان دهی بحران سوریه به چه نتایجی رسیده است؟
جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ و خون ریزی در سوریه بسیار تلاش کرده است. جمهوری اسلامی ایران با استقبال از اجرای اصلاحات در سوریه هرگونه دخالت خارجی و ارسال سلاح به تروریستها را محکوم میکند. مقامات ارمنستان نیز در مورد محکوم کردن خون ریزی در سوریه موضع خوبی نشان دادهاند و مانند ایران خواستار برقراری صلح و ثبات در سوریه و منطقه هستند. با ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای خروج از بحران سوریه و یافتن راه حلهای سیاسی دو همایش بینالمللی گفت وگوی ملی با حضور همه احزاب، گروههای سیاسی، قومیتها، جریانهای سیاسی و طرفهای ذی نفع در تهران برگزار شده و نتایج بسیار مثبتی داشته است. همه جریانهای سیاسی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران استقبال و حمایت کردهاند. جمهوری اسلامی ایران به تلاش خود برای برقراری صلح و ثبات در سوریه ادامه میدهد. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان بر این باورند که مسأله سوریه فقط راه حل سیاسی دارد. باید ارسال سلاح به تروریستها را پایان داد.
 
سامان دهی مناقشه قراباغ کوهستانی یکی از موضوعات اصلی قفقاز جنوبی است. موضع ایران نسبت به مرحله کنونی روند مذاکرات و اصول سامان دهی چیست؟
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم و تأثیرگذار در منطقه، همیشه در جهت روابط دوستانه دو کشور و برقراری ثبات، امنیت و صلح منطقه تلاش کرده است. جمهوری اسلامی ایران همیشه از حل صلح آمیز مناقشات و تضادهای منطقه حمایت کرده و نسبت به دخالت نیروهای خارجی هشدار داده است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که مسائل منطقهای دارای راه حلهای منطقهای هستند و میتوان آن ها را با هم یاری و هماندیشی همه کشورهای منطقه حل کرد.
جمهوری اسلامی ایران پشتیبان سامان دهی مناقشه قره باغ از راه مذاکرات صلح آمیز و بر اساس اصول حقوق بینالملل است و این موضع تغییر نکرده است.
 
ترجمه: گارون سرکیسیان
 
 
دوهفته نامه "هویس" شماره ۱۳۸
۲۳ دی ۱۳۹۱
 

    Tags:

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *