شماره ۱۵۲

۲۶ مرداد ۱۳۹۲
 
 
تنش در محله ارمنی نشین مجیدیه
 
مناسبات جکومت-جامعه ارامنه
آزاد ماتیان
 
رُستُم وُسکانیان معمار ارمنی-ایرانی درگذشت
 
تفاهمنامه بین اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی ارمنستان
 
گفتوگو با گریگور بِلِدیان نویسنده ارمنی-لبنانی-فرانسوی       
آنوش تِروانتس
 
واسپور: تصویرگر آداب و رسوم ایرانی
لیا خاچیکیان
 
برونهمسری میان ارامنه: یک نمونه
 
مرد (ارمنی): در گذشته برایم مهم بود کسی نفهمد همسرم غیرارمنی است
 
زن (غیر ارمنی): پسرم در دبستان اسم مرا پنهان میکرد
 
فرزند خانواده: خود را هفتاد در صد ایرانی و سی در صد ارمنی میدانم
 
 
بخش ارمنی
 
درگذشت رُستُم وُسکانیان معمار ارمنی-ایرانی
 
نشست مطبوعاتی با نمایندگان «مستقل» محله مجیدیه جنوبی در مجمع ارامنه تهران
 
ارمنستان: آمار تازه درباره مهاجرت و …
هایک گئورگیان
 
میروند و میروند
 
 
حفاظت از میراث فرهنگی غیرمادی
 
فرهنگ غیرمادّی چیست؟
 
نمونههای ارزشهای فرهنگ غیر مادّی ملل مختلف
 
ارزشهای فرهنگ غیرمادّی ثبت شده ارمنستان
 
ارزشهای فرهنگ غیرمادّی ثبت شده ایران
 
 
مناسبات حکومت-جامعه ارامنه
آزاد ماتیان
 
به یاد روانشاد مهندس مارتیک گالوستانیان
خاچیک خاچر
 
سرطان را چگونه درمان کنیم؟ (قسمت سوّم)
بیل ساپوریتو / ترجمه: لئون آهارونیان
 
عکسهای کارگردانی شده آزاده اخلاقی
 
ورزش
آرمان در استپانیان
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *