شماره ۱۵۶

۲۰ مهر ۱۳۹۲
 
 
مهاجرت بیش از یک میلیون نفر از ارمنستان در سال های استقلال
 
برگزاری همایش بینالمللی قرهباغ بدون حضور کارشناسان ارمنی
 
جوش و خروش برای ساختمان فرودگاه زوارتنوتس
 
لفظ اکونومی نخستین بار در نشریه قانون میرزا ملکم خان
 
جنبش ترجمان در ارمنستان
گارون سرکیسیان
 
نقاشان ایرانی-ارمنی: آندره سوروگین
لیا خاچیکیان
 
مقایسه رمان چشمه هقنار و فیلمنامه چشمه
روبرت صافاریان
 
گزیدهای از کتاب سینما در مشهد (۱۲۸۹-۱۳۸۹)
حسین پور حسین
 
 
بخش ارمنی
 
مراسم یادبود رُستُم وسکانیان در باشگاه آرارات
 
بازتاب: پاسخ کارن خانلریان به روبیک سرداریان
 
چهرههای جامعه ارامنه ایران: آرامائیس نرسسیان
 
همایش چهار مرکز کلیسای ارمنی رسولی در اجمیادزین
ناییرا هایرومیان
 
آیا ارامنه سوریه در ارمنستان میمانند؟
آنی گاسپاریان
 
 
رقمهای مهاجرت قصه دیگری میگویند
 
ابعادِ مهاجرت در رسانهها
 
در سالهای استقلال ۱/۱ میلیون نفر از ارمنستان رفتهاند
 
مهاجرت مسأله امنیت ملّی است
آرمینه سیمونیان
 
 
ترجمه: معادلهای مفهومی
آزاد ماتیان
 
سوس سارکسیان (۱۹۲۶-۲۰۱۳)
 
نقاش ایرانی-ارمنی آندره سوروگیان (درویش)
آرشاویر مگردیچ
 
آشپزی
میراندا مهرانیان
 
پانزده سخن حکمتآمیز
 
ورزش
آرمان در استپانیان
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *