شماره ۱۵۸

۱۸ آبان ۱۳۹۲
 
 
نامه به شاه روسها
 
برگزاری همایش قرهباغ به تعویق افتاد
 
چهادهمین سالگرد حمله خونین ۲۷ اکتبر به مجلس ملّی ارمنستان
روبرت صافاریان
 
ایران و منازعه قرهباغ-۲
سالار سیفالدّینی
 
تقدیر از مهندس آرپیار پطروسیان
 
مجلس تودیع در خلیفهگری ارامنه کاتولیک ایران
 
یادی از استپان مالیانس سینمادار ارمنی بابل
 
جغرافیای تاریخی ارمنستان
یونس صادقی
 
 
بخش ارمنی
 
خبرهای جامعه ارامنه
 
سیاست خارجی ایران از دید کارشناس و سیاستمدار ارمنی
ایگور مُرادیان
 
ارمنستان: قتل دهدار داشناک
سیرانوش گئورگیان
 
 
نامه به شاه روسها
 
نامه زوری بالایان به پوتین و روسگرایی ارمنیها
ر. ص.
 
نامه بالایان مورد انتقاد قرار میگیرد
 
داشناکسوتیون با اندیشههای نامه بالایان موافق است
 
نامه بالایان بیخطر نیست
مارینه پطروسیان
 
بالایان: من نگفتهام قرهباغ را تسلیم روسها کنیم
 
زوری بالایان کیست؟
 
 
ترجمه عبارتهای مرکب
آزاد ماتیان
 
بازتاب: پاسخ به روبیک سرداریان
ماسیس ماتِوُسیان
 
نقاش معاصر ایرانی منوچهر معتبر
 
آشپزی
میراندار مهرانیان
 
ورزش
آرمان دراستپانیان
 
چیزی به نام اشتباه پزشکی وجود ندارد
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *