شماره ۱۸۹

۲۰ اسفند ۱۳۹۳
 
 
اشعار بهاری
 
نام لئون آهارونیان در میان پنجاه کنشگر اقتصادی ایران
 
مراسم تودیع گریگور آراکلیان، سفیر ارمنستان در ایران
 
زاون اصفهان من است
علی خدایی
 
نمایندگان مجمع ارامنه تهران پنج روز درباره چه مذاکره میکردند؟
روبرت صافاریان
 
بازتعریف هویت دوگانه ارامنه ایرانی در بستر جهانی شدن: مطالعه ارامنه وحیدیه تهران (قسمت دوّم)
سید احمد عسکری / سعیده زاد قناد / علی قاسمی اردهانی
 
 
بخش ارمنی
 
درها را بگشایید! بهار میآید!
هامو ساهیان
 
فهرست اعضای شورای جدید خلیفهگری ارامنه تهران
 
ارمنی
دِرِنیک دمیرجیان
 
بازتاب: پرسش از آدوم صابونچیان
کولیا در هوانسیان
 
بیماریهای قلبی: قلب زنان و قلب مردان
مایک زیمرمَن
ترجمه: لئون آهارونیان
 
چرا کمیته برگزاری دوّمی برای صدسالگی نسلکشی ارامنه؟
«هیئت هماهنگی نیروهای دموکراتیک ارامنه ایران» پاسخ میدهد
 
دیدگاه: داشناکسوتیون انجمن پزشکان ارمنی ایران را نابود کرد
دکتر روبیک سرداریان
 
به خاطر میآورم: بندر معشور
آزاد ماتیان
 
عید میجینک
 
اعضای آکادمی اسکار «مرد پرنده» را به «تکتیرانداز» ترجیح دادند
 
از هر دری
واردیتر زاتوریان
 
ورزش
آرمان در استپانیان
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *