شماره ۱۳۰

۲۳ شهریور ۱۳۹۱
 
 
 
 
ارمنستان برای سومین بار قهرمان المپیاد جهانی شطرنج شد
 
آزادی رامیل صفروف، قطع روابط دیپلماتیک ارمنستان-مجارستان
تورج خسروی
 
 
دیانا آبکار: نویسنده، فعال اجتماعی، دیپلمات
آرا قازاریانس
 
انتشار کتاب مجیدیه جنوبی در آینه تاریخ
 
نمایشگاه نقاشیهای تالین هاکوپیان در باشگاه آرارات
آنی قلیچیان
 
آزاد ماتیان
 
کاترین یعقوبی
 
 
بخش ارمنی
 
بازتابهای عفو صفروف
گوهار آبراهامیان
 
علییف سرکیسیان را در وضعیت آچمز قرار داد
داویت مگردچیان
 
روابط ارمنستان-مجارستان
گایانه آبراهامیان
 
درباره ضرورت بازنویسی و حتی ابطال آییننامه حوزه ارامنه اصفهان
گروهی از روشنفکران جلفای اصفهان
 
 
گیومری ایروان کوچک نیست
ر.ص.
 
آنانیکیان نقاش گیومری
 
تاریخ گیومری
 
موقعیت جغرافیایی گیومری
 
 
گالوست گلبنگیان کیست؟
 
از گذشته تئاتر جلفای اصفهان: گریگور داوتیان
نیکید میرزایانس
 
ادبیات صلح، سیاست جنگ
حسین سناپور
 
هراس از زشتی ظاهر
 
چرا خوابهای ترسناک میبینیم؟
 
حمام آفتاب درست
 
عکسهای خانوادگی؟ مطمئنید؟
ر. ص.
 
ورزش
آرمان در استپانیان
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *