شماره ۲۱۸

۲۴ خرداد ۱۳۹۵
 
Cover-218-Farsi
 
خبر
 
سخن سردبیر (نظری به سفر وزیر خارجه ی ارمنستان به ایران)
 
در خوجالی چه گذشت؟  (بخش دوم و پایانی)
آرسن نظریان
 
معرفی کتاب
تاثیر تدریس آواشناسی بر روی تلفظ تک زبانه های فارسی و دو زبانه های ارمنی-فارسی
دو زبانگی ،شناخت و انتخاب کدها
 
به بهانه نمایش آثار گلی مارکو گریکوریان در گالری دستان ۲
آراگاس سیمونیان
 

Comments are closed.