شماره ۲۱۹

۲۳ تیر ۱۳۹۵
 
Cover-219-Farsi
 
خبر
 
سخن سردبیر، نظری به سفر پاپ به ارمنستان
 
تأثیر معماران ارمنی بر معماری مدرن ایران با رویکرد به فعالیت معماران ارمنی در تهران
 
ابله، هوهانس تومانیان
 
معرفی کتاب، شنل پاره
 
مرگ شاعر
 
عذرخواهی ترکیه از روسیه باید از بوته‌ی آزمایش مرز سوریه بگذرد
 
بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا جدا شد
 
ورزش
 

Comments are closed.