شماره ۲۲۶

۲۸ مهر  1395
 
hooys-cover-farsi-226
خبر
 
بحران قره باغ
 
باب دیلن آمریکایی برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۶
 
نخستین نمایشگاه اختصاصی ارمنستان در تهران
  
دیدار فرماندهان ارشد نیروی انتظامی با نمایندگان اقلیت های دینی کشور    
       
زبان ارمنی و اهمیت آن
 
کردی در ارمنستان
 
ورزش
 

Comments are closed.