شماره ۲۳۵

۷ اسفند ۱۳۹۵
 
hooys-cover-farsi-235
خبر      
 
جنبش قومی- ملی تالشی ها در جمهوری آذربایجان در پروسه ی تبلور
 
پرسه ی هکرها در شبکه های اجتماعی
 
اکران فیلمی در استانبول ترکیه با موضوع کشتار درسیم
 
اشتباهات متوالی باکو در مناقشه ی قره باغ
 
رئیس جمهور فردا پنج شنبه به خوزستان سفر می کند
 
ورزش
 
 
 
 

Comments are closed.