شماره ۲۴۲

۱۰ تیر ۱۳۹۶
 
hooys-cover-farsi-242
 
سخن سردبیر
 
خبر
 
در گفت و گو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان فرصت های ویژه ی سرمایه گذاری در ایران و ارمنستان بررسی شد،
 
هکرها را مات کنید – ده سد در برابر هکرهای رایانه
 
کلیساهای متروک و زیبای جهان
 
ورزش
 
 
 

 

Comments are closed.