شماره ۲۴۵

۷ شهریور ۱۳۹۶

hooys-cover-farsi-245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
سرمقاله
 
خبر
 
سینما دوستان جهان ساموئل خاچیکیان را کشف می کنند
 
گزارش سفر معلمان و دانش آموزان مدارس ارمنستان به منطقه ی آزاد ارس وتبریز
 
حمایت ایران از میراث فرهنگی ارمنیان نشانه ی توجه به آن است
 
قره کلیسا، نماد نزدیکی اسلام و مسیحیت
 
ورزش
 
 
 
 
 

Comments are closed.