شماره ۲۴۸

۲۲ مهر ۱۳۹۶
 
Hooys-cover-farsi-248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
اخبار
 
 
مناسبات راهبردی تهران-ایروان
 
سخنرانی سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در مجمع عمومی سازمان ملل
 
 
 
معرفی کتاب «ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی»
 
تعطیلی نیروگاه اتمی ارمنستان
 
آندرهآ  پیرلو       
 
 
 
 
 
 

Comments are closed.