شماره ۲۵۱

۷ آذر ۱۳۹۶
 
Hooys-cover-farsi-251-Original-Final
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

سخن سردبیر
 
اخبار
 
نهضت دفاع از حقوق اقلیت ها که با ماجرای سپنتا شکل گرفت
 
کمک رسانی شرکت ساتی به زلزله زدگان کرمانشاه
 
انسجام و وحدت ملی ما درگرو پذیرفتن تنوع فرهنگی ماست
 
یوسف کارش؛ عکاس ارمنی – کانادایی
 
نگاهی به ترجمه های فارسی متون کهن ارمنی، (بخش نخست)
 
شناسنامه بهترین دروازه بانان ایران و جهان، (قسمت دوم)
 
 
 

Comments are closed.