شماره ۱۴۲

۱۹ اسفند ۱۳۹۱
 
 
اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان
 
تظاهرات ارامنه مقابل سفارت ترکیه در تهران
 
متن سخنان سفیر ارمنستان درباره جنبش قرهباغ و کشتار سومگائیت
ترجمه: گارون سرکیسیان
 
دو کتاب جدید از نویسندگان ارمنی فارسینویس
 
انتشار حافظ به زبان ارمنی در سوریه
 
گالری ملّی ارمنستان: گنجینه هنر ارمنی
 
عصر نادرشاه به روایت خلیفه ارمنی
نصرالله فلسفی
 
خاطرات زادگاهم آبادان: رکسی
آلوارت طروسیان
 
 
بخش فارسی
 
انتشار مجموعه نوشتههای اسقف اعظم سپوه سرکیسیان
 
انتخابات مجمع نمایندگان ارامنه جلفای اصفهان
 
گزارش جلسات مجمع نمایندگان ارامنه تهران
روبرت صافاریان
 
پنجاهمین سالگرد تاسیس کرسی زبان و ادبیات ارمنی دانشگاه اصفهان
 
نوروز و ارامنه
کولیا در هوانسیان
 
 
اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان
ژ. م.
 
نامزد جدید، تله قدیمی
وازگن مانوکیان
 
تبریک روسای کشورهای غربی به سرژ سرکیسیان
 
موضعگیری نیروهای سیاسی: کنگره ملّی، ارمنستان مرفه، داشناکسوتیون
 
 
 
پاسخ به گاسپار امیرخانیان
روبرت صافاریان
 
آزمایشهای ژنتیک دردها را تشخیص میدهند، امّا درمان را خیر         
بانی روچمن / ترجمه لئون آهارونیان
 
ساخت عروسک از روی نقاشی بچهها
 
ورزش
آرمان در استپانیان
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *